Mitä nuuska on?
Nuuskan TOP5 terveysriskiä suussa
Nuuska on terveytesi terminaattori!
Häh, eikö nuuska sovikaan urheilijoille?
Lopeta nuuskan käyttö ennen kuin se lopettaa sinut!
Mikä on nuuskan ja tupakan ero? - Terva. Nuuskan käyttäjänä et kehitä itsellesi tervakeuhkoja. Sen sijaan kehität itsellesi kaikki muut tupakan aiheuttamat sairaudet ja ongelmat.

šlš klikkaa!Nuuska aiheuttaa samanlaisen nikotiiniriippuvuuden kuin tupakka. Nuuskan käyttäjän keskimääräinen nuuska-annos vuorokaudessa on noin 15 g. Annos sisältää nikotiinia noin 158 mg, mikä vastaa kokonaisesta tupakka-askista saatua määrää. Nuuskan käyttäjän nikotiinialtistus onkin vähintään yhtä suuri kuin tupakoitsijan. Nuuskan nopeasti esille tulevat terveyshaitat ovat pääasiassa paikallisia suussa nähtäviä limakalvovaurioita, ienmuutoksia ja hampaiden värjääntymisiä.Mitä nuuska on?
Nuuska on suussa, ikenen ja posken limakalvon välissä tai kielen alla käytettävä, tupakkajauheesta tehty kostea möykky (suunuuska) tai nenään vedettävä kuiva tupakkajauhe. Suunuuskaa käytetään Suomessa eniten. Irtonuuska on vahingollisempaa suun limakalvolle kuin annospussiin pakattu nuuska, jota ympäröivä harsokangas estää tupakan suoran kosketuksen šlš klikkaa!limakalvoon. Lisäksi nikotiini ja mahdollisesti muut syöpävaaralliset aineet imeytyvät helpommin irtonuuskasta kuin annospussiin pakatusta nuuskasta.

Tätä et taatusti tietänyt nuuskasta!
Nikotiini imeytyy nuuskasta hieman hitaammin kuin tupakoidessa, mutta sen pitoisuus veressä säilyy kauemmin koholla kuin tupakoinnin yhteydessä. Nikotiinin lisäksi nuuska sisältää yli 2500 kemikaalia, joista 28 on syöpävaarallisia aineita. Nuuska valmistetaan jauhetusta tummasta, voimakkaasta tupakasta, ja siihen käytetään jopa 10-15 erilaista tupakkalajia. Tupakkakasvin sisältämistä myrkyistä myös mm. kadmiumia, lyijyä ja arsenikkia kulkeutuu lopulliseen tuotteeseen. Valmiissa nuuskassa on lisäksi radioaktiivisia aineita.Nuuskan TOP5 terveysriskiä suussa:
 • Pahan hajuinen hengitys
Nuuska aiheuttaa limakalvon paksuuntumisen, mikä näkyy vaaleana muutoksena ja pinnan epätasaisuutena. Tämä muutos on hyvä kiinnittymisalusta suun bakteereille ja lisää nuuskan aiheuttamaa pahanhajuista hengitystä.

 • Hampaiden värjääntymät
Nuuskan sisältämä nikotiini värjää hampaat ruskeaksi ja tämä on yleensä pysyvä muutos.

 • Hampaiden kuluminen
Nuuska voi sisältää hiekkajyväsiä, jotka ovat tulleet tupakkakasvin mukana. Nämä kovat hiukkaset kuluttavat hampaita ja hammaspaikkoja. Ne aiheuttavat usein myös limakalvon pinnan rikkoutumisen, jolloin nuuskan sisältämä haitta-aineet imeytyvät tehokkaammin.

 • Ikenien terveys
Ienvauriot syntyvät nuuskan sisältämien kemiallisten aineiden ja mekaanisen ärsytyksen johdosta. Hampaan ien vetäytyy alueella, jossa nuuskaa pidetään, ja tämä voidaan korjata ainoastaan leikkaushoidolla. Paljastuneen hammasjuuren pinta on alttiimpi reikiintymään ja se kuluu myös helpommin mm. hampaita harjattaessa.

 • Suusyöpä
Tupakan aiheuttama syöpävaara kohdistuu lähinnä suuontelon ja nielun alueeseen. Suusyöpä etenee yleensä oireettomasti, ja siksi hoitoon hakeudutaan usein vasta sairauden myöhäisvaiheessa.šlš klikkaa! Suusyöpä etenee aggressiivisesti ja lähettää etäpesäkkeitä nopeasti varsinkin esiintyessään kielessä tai suunpohjassa. Suusyöpä on vakava tauti ja siihen sairastuneilla on keskimäärin 5 vuotta elinaikaa jäljellä.
Nuuska on terveytesi terminaattori!
Nuuskan käytön yhteydessä myrkyllisiä aineita imeytyy limakalvon läpi, ja niitä joutuu syljen mukana vatsaan. Nuuskan tärkeimmät yleisterveydelliset haittavaikutukset aiheutuvat sen sisältämän nikotiinin vaikutuksista sympaattiseen hermostoon ja verisuoniston toimintaan.


šlš klikkaa! Nikotiinin aiheuttamia haittavaikutuksia ovat:
 • nikotiinimyrkytys
 • verenkiertoelinten sairaudet
 • verenpaineen kohoaminen
 • haavojen paranemisen hidastuminen
 • ennenaikainen synnytys ja lapsen alhainen
   syntymäpaino
 • mahahaava
 • happamat röyhtäisyt


Häh, eikö nuuska sovikaan urheilijoille?
Nuuskaaminen mielletään virheellisesti usein tupakointia vaarattomammaksi vaihtoehdoksi. Urheilija eivät tiedosta varsinkaan sitä, että keskivertonuuskaaja saa päivittäin saman määrän nikotiinia kuin henkilö, joka polttaa tupakka-askin päivässä.

Useasti urheilijat myös väittävät, että nuuska auttaa heitä keskittymään ja parantaa siksi suoritusta. Jos näin olisi, nuuska olisi kiellettyjen aineiden listalla ja luokiteltaisiin dopingiksi. Kukaan ei kiellä kilpaurheilijoita käyttämästä nuuskaa - suorituskykyä saa heikentää mielensä mukaan.

Nuuskan nikotiini vähentää sydämen lyöntikapasiteettia. Tällöin fyysinen suorituskyky heikkenee, koska hapen ja ravintoaineiden pääsy kudoksiin ja soluihin huononee. Nikotiini aiheuttaa häiriöitä myös valtimoiden toimintaan. Nuuska voi hidastaa hermon johtumisnopeutta ja siten refleksejä. Lisäksi nuuskankäyttäjän lihaskestävyys ja lihasvoimat vähenevät sekä lihasmassa pienenee. Nuuskan käyttö kaksinkertaistaa vammautumisriskin fyysisissä harjoituksissa.Lopeta nuuskan käyttö ennen kuin se lopettaa sinut!

Nuuskan sisältämällä nikotiinilla on psykologisia vaikutuksia: se rentouttaa, piristää ja luo hyvänolon tunteen. Nuuskan aiheuttama riippuvuus on samankaltainen kuin tupakan: käytön lopettaminen on vaikeaa, ja sen šlš klikkaa!käytöstä pidättäytyminenkin aiheuttaa vieroitusoireita. Nuuskaajista 75% sanoo, etteivät he pysty lopettamaan nuuskan käyttöä juuri nikotiiniriippuvuuden vuoksi.

Riippuvuus voi syntyä jo muutaman viikon kuluessa nuuskaamisen aloittamisesta. Lopettamisen onnistumiseksi on tärkeää tiedostaa ne tilanteet, joihin nuuskan käyttö liittyy. Näin tilanteita voi oppia välttämään ja hallitsemaan. Myös vieroitusoireden tiedostaminen on tärkeä osa lopettamispäätöstä. Koska samat psykososiaaliset tekijät selittävät tupakointia ja nuuskankäyttöä, tupakoinnin lopettamiseen tähtäävät ohjeet sopivat myös nuuskankäytön lopettamiseen.

Nuuskan käytön lopettamisen edut:
 • nuuskan aiheuttamien terveyshaittojen välttäminen
 • ulkonäön raikastuminen
 • hengityksen raikastuminen
 • nikotiiniriippuvuudesta pääseminen
 • suorituskyvyn paraneminen
 • tupakkalain noudattaminen
 • rahan säästyminen

APUA TUPAKOINNIN JA NUUSKAAMISEN LOPETTAMISEEN SAAT FRESSIS.FI SIVUILTA: www.fressis.fi


Takaisin etusivulle

© Suomen Syöpäyhdistys 1999-2004.
Design by Contra, powered by Cloud9 Oy.